Overzicht

Als contractmanager ben jij sterk gericht op de monitoring, bewaking en evaluatie van
uitvoeringsafspraken zoals vastgelegd in de contracten met vervoerders, de vervoersreglementen en
de samenwerkingsafspraken met gemeenten. Je hebt daarover (intensief) contact met o.a.
vervoerders, callcenter en de aangesloten gemeenten. Het betreft zowel kwalitatieve als financiƫle
aspecten. Behalve monitoring en bewaking ligt er ook een rol in het kader van (beleid)advisering en
ontwikkeling gericht op verbetering van de samenwerking en de en kostenbeheersing.

Over Vervoersorganisatie/BVO DRAN

De BVO DRAN is een samenwerkingsverband van 18 gemeenten bestaande uit de gemeenten
Arnhem en Nijmegen en omliggende gemeenten. De Vervoersorganisatie is verantwoordelijk voor
contractbeheer, inkoop en (beleid)advisering betreffende het doelgroepenvervoer (WMO,
dagbesteding, jeugdwet en leerlingenvervoer).